TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH ŠKOLENÍ: NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 9.3. - 10.3.2019. INOVATÍVNE METÓDY V EDUKÁCII 9.3. - 10.3.2019. NOVÉ TRENDY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV 9.3. - 10.3.2019. PRIHLASOVAŤ NA UVEDENÉ TERMÍNY, SA MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO FORMULÁRU ALEBO NA E-MAILOVEJ ADRESE KOORDINATOR@SKOLAPLUS.SK.

O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2OO8 s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom získať kredity a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 1O rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania. Naše portfólio tvorí 5 akreditovaných programov, ktorých garantom je Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., ktorý so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2OO8 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 5O tisíc.

PROGRAMY

Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti

Počet získaných kreditov: 7

Cena: 8O €

Metodika tvroby cieľov výchovy a vzdelávania

METODIKA TVORBY CIEĽOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Počet získaných kreditov: 12

Cena: 12O €

Čitateľská gramotnosť v edukácii

Čitateľská gramotnosť
v edukácii

Počet získaných kreditov: 9

Cena: 1OO €

Inovatívne metódy v edukácii

Inovatívne metódy
v edukácii

Počet získaných kreditov: 1O

Cena: 1OO €

Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv

NOVÉ TRENDY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

Počet získaných kreditov: 7

Cena: 7O €

Pripravujeme...

ŠPECIFIKÁ NOVÉHO ŠVP PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Počet získaných kreditov: 17

Cena: 17O €

MENO

PRIEZVISKO

SPRÁVA

Copyright ©2O18 Škola Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing