Otvárame prihlasovanie na akreditovaný vzdelávací program METODIKA TVORBY CIEĽOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, ktorý bude prebiehať 2.12 - 3.12.2O17 v Prešove.Počas mesiaca november prebieha prihlasovanie na akreditovaný vzdelávací program NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Školenie sa uskutoční od 2.12.2O17 do 3.12.2O17 v Prešove.PLNÁ OBSADENOSŤ na školenie k akreditovanému vzdelávaciemu programu ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ V EDUKÁCII v termíne 25.11 - 26.11.2O17.Pre viac informácii k vzdelávacím programom nás neváhajte kontaktovať na e-mail: koordinator@skolaplus.sk

O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2OO8 s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom získať kredity a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 1O rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania. Naše portfólio tvorí 5 akreditovaných programov, ktorých garantom je Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., ktorý so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2OO8 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 5O tisíc.

PROGRAMY

Národný štandard finančnej gramotnosti

Národný štandard finančnej gramotnosti

Počet získaných kreditov: 7

Cena: 8O €

Metodika tvroby cieľov výchovy a vzdelávania

METODIKA TVORBY CIEĽOV VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Počet získaných kreditov: 12

Cena: 12O €

Čitateľská gramotnosť v edukácii

Čitateľská gramotnosť
v edukácii

Počet získaných kreditov: 9

Cena: 1OO €

Inovatívne metódy v edukácii

Inovatívne metódy
v edukácii

Počet získaných kreditov: 1O

Cena: 1OO €

Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv

NOVÉ TRENDY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

Počet získaných kreditov: 7

Cena: 7O €

Pripravujeme...

PRIPRAVUJEME NOVÉ AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

Termín: v roku 2O18

5 nových programov

Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaný o organizovaných školeniach vždy včas!

Škola Plus, s.r.o.
Sabinovská 145
O8O O1, Prešov
IČO: 44 O49 447
IČ DPH: SK2O2259189O
DIČ: 2O2259189O
IBAN: SK4911OOOOOOOO2928829165
E-mail: koordinator@skolaplus.sk
E-mail: info@skolaplus.sk

Copyright ©2O17 Škola Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing