O NÁS

Škola plus s.r.o. vznikla v roku 2OO8 s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom získať kredity a podporiť školy pri zabezpečovaní vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov. Viac ako 1O rokov sme oprávneným poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania. Naše portfólio tvorí 5 akreditovaných programov, ktorých garantom je Doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., ktorý so svojim tímom špičkových odborníkov z praxe stojí za vznikom Školy plus s.r.o. Od roku 2OO8 sme vytvorili širokú databázu spokojných účastníkov našich kurzov, ktorých je približne 5O tisíc.

AKTUALITY

Na základe nového zákona č. 138/2019 Z.z., ktorý pridal školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov absolvovanie aktualizačného vzdelávania podľa §87, bod. 10 pre vás Škola plus tieto vzdelávania práve pripravuje. Ďakujeme za pochopenie.

PUBLIKÁCIE

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)

I. Pavlov - Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy)
M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

M. Šnídlová - Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca v personálnom manažmente školy

MENO

PRIEZVISKO

SPRÁVA

Copyright ©2O19 Škola Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE